ArTecRobo

Hakkımzda

Japonya'da 60 yılı aşkın bir süredir, bu alanda faaliyet göstermekte olan ArTeCRobo, geliştirmiş olduğu “Programlanabilir Robot Eğitim Setleri” (Uygulamalı Robot Kitleri ve Eğitim Materyalleri) ile; anaokulu çağından, lise düzeyindeki çocuklara kadar eğitim desteği sağlamaktadır. Pedagoglar tarafından hazırlanmış bir müfredata sahip bu setlerimiz, çocuklarda Hayal Gücü ve Tasarım Yeteneğini geliştirirken; Algoritma ve Kodlama alanında gerekli temellerin atılmasında ve ileri seviyelere taşınmasında oldukça önemli katkılar sağlamaktadır. İstanbul’da merkezi olan ArTeCRobotik de bizler ,

• Kodlama ve algoritma ile çocukların 21. yüzyıl becerilerinden; problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, analitik düşünebilmeyi, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi kazanmalarını sağlıyor. Ayrıca Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp disiplinler arası etkileşim açısında da çok önemli olduğunu öğretiyoruz.

• Algoritmik düşünme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi çağımızın becerilerinin önemini fark eden birçok gelişmiş ülke bu yolda eğitim sistemlerinde köklü değişiklik yapma yoluna gitmişlerdir. Bizlerde ABD, İngiltere, Fransa, Finlandiya, Almanya, Güney Kore gibi ülkeler 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerileri kazandırmak amacıyla okul öncesinden itibaren eğitim müfredatımız ile çocuklarımızı bu geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz.

ArTeCRobo

Misyon & Vizyon

Robotik çalışmalar, çocukların motor kabiliyetlerinin gelişmesine ve mekanik düzeneklerin çalışma prensiplerini öğrenmelerine yardımcı olmanın yanı sıra hayal gücü ve tasarım yeteneğinin gelişmesine fayda sağlamaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yaygınlaşan yazılımın makinelerle iletişiminin temellerini oluşturmak erken yaşta verilecek olan eğitimlerden geçmektedir. Ülkemizin çocuklarının ANAOKUL ÇAĞINDAN-ÜNİVERSİTE ÇAĞINA kadar süren eğitim hayatında, robot tasarımı ve blok programlama ilgisinin gelecek nesillere aktarılması, okullarımızda yaygınlaştırılması, etkin ve işlevsel bir şekilde uygulanmasının sağlanmasını hedeflemekteyiz.

ArTeCRobo

ArTeC Japonya

Artec, 1960'tan beri Japonya'da eğitim materyali üreticisidir. 

Anaokulunda Üniversiteye kadar tüm eğitim sektöründe lider bir firma olan ArTeC, sadece Japonya'da 3000 den fazla distribütörü ve dünya genelinde 84 ülkede yer almaktadır. 9000'den fazla eğitim materyali ürün ile pazarda lider bir konumda olan ArTeC, tüm dünya standartlarına uygun üretim ve sertifikalara da sahiptir. Gakken ve Sony gibi dünya genelinde yer etmiş büyük firmalarla da halihazırda işbirliği yapmaktadır. Ayrıca her yıl düzenlenen uluslararası yapılan URC (Universal Robotic Challenge) yarışmasına OSAKA'da ev sahipliği yapmaya devam etmektedir.